Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

ORGANICMANIA
ostatnia data publikacji Regulaminu: 07.01.2019

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień
poprzez stronę internetową działającą pod adresem:
www.organicmania.pl

Sklep Internetowy ORGANICMANIA działający pod adresem https://www.organicmania.pl należy do firmy Anna Leszczyńska ORGANICMANIA, z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Dobrzecka 62b/13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
NIP: 668-169-48-27, REGON: 380109544. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@organicmania.pl

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych definicji:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do torby na zakupy oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. TORBA NA ZAKUPY – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 4. KLIENT/ KUPUJĄCY – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
 5. KODEKS CYWILNY– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
  (Dz. U.1964.16.93 ze zm.),
 6. KONSUMENT – klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. UŻYTKOWNIK– każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego.
 11. PRODUKT/ TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.organicmania.pl
 13. SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Anna Leszczyńska ORGANICMANIA z siedzibą w Kaliszu, ul. Dobrzecka 62b/13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 14. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

 § 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu
  2. standardowy system operacyjny
  3. standardowa przeglądarka internetowa
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, tj. formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.
 5. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

 § 3
USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Sklep Internetowy oferuje następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 4. Formularz Zamówienia – poprzez Formularz Zamówienia Klient dodaje Produkty do elektronicznego koszyka, aby na końcu złożyć zamówienie.
 5. Newsletter – aby skorzystać z Newslettera, należy pozostawić adres poczty elektronicznej w zakładce Newsletter, następnie należy potwierdzić chęć zapisania się poprzez kliknięcie w linka potwierdzającego przesłanego na adres poczty email. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.
 6. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania Newslettera poprzez kliknięcie w Newsletterze w link „Rezygnuję z newslettera”.
 7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 8. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, Formularza Rejestracyjnego. Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne.

 § 4
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca / Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Każdy Kupujący ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia udostępnionych Sprzedającemu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sprzedającego za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Usunięcie udostępnionych danych możliwe jest poprzez wysłanie prośby o usunięcie danych osobowych na adres: kontakt@organicmania.pl. Administrator danych zobowiązuje się usunąć dane niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni roboczych.
 4. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików Cookies w ramach Sklepu opisane są w Polityce prywatności i plików Cookies.
 5. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy Sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów i/lub rejestracji Konta Zamawiającego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
 7. Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych na serwerze;
 8. InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – w celu dostawy przesyłek z zamówieniami;
 9. Web INnovative Software Sp. z o.o. „wFirma.pl”, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 10. Biuro rachunkowo – księgowe Beata Gradzik, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego;
 11. Mailchimp www.mailchimp.com, Atlanta, Georgia, United States – system mailingowy, wysyłanie najnowszych promocji, newsletterów;
 12. Idma, Wróblina, ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Tuliszków – w celu obsługi strony internetowej sklepu.
 13. BlueMedia S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot- w celu realizacji płatności elektronicznych.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 5
KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru paczek:

– przesyłka kurierska (po dokonaniu przedpłaty oraz za pobraniem);

– wysyłka do paczkomatu Inpost (po dokonaniu przedpłaty);

– odbiór osobisty: sklep PIMO ul. Kaliska 36, 62-700 Turek (po uprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

 1. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy Towarów do Kupującego chyba, że Sprzedawca odmiennie określi je w Sklepie. Koszty dostawy są prezentowane w trakcie składania Zamówienia. Są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Poprzez wysłanie zamówienia Kupujący akceptuje koszty dostawy.
 2. Koszty i terminy dostawy wskazane są ponadto na stronie Sklepu Internetowego w zakładce KOSZTY TRANSPORTU.
 3. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczne są także dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia), jak i po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego.
 4. Koszt dostawy kurierem In Post wynosi 13,90 zł brutto, dostawa do paczkomatu In Post 10,90 zł brutto, a w przypadku wyboru dostawy kurierem In Post za pobraniem 16,90 zł brutto.
 5. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli nowy termin dostawy nie jest dla niego do zaakceptowania.
 6. Termin dostawy Towarów do Kupującego wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. Termin dostawy liczony jest następująco:

–  w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji;

– w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dostawy poza granice Polski, Zamawiający przed złożeniem Zamówienia proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy.
 2. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 200 zł, metodą wybraną przez Zamawiającego,przesyłka kurierska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest darmowa.
 3. 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z przyjętymi cenami, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu.

12. Odbiór osobisty zamówienia przez Kupującego z wyznaczonego punktu odbioru jest możliwy, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin odbioru ze Sprzedającym. Zamówienie oczekuje na odbiór przez okres 7 dni roboczych. Po upływie tego czasu zamówienie wraca do magazynu i zostaje anulowane. Jednocześnie Kupujący potwierdza odbiór paczki swoim podpisem na potwierdzeniu odbioru.

§ 6
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest BLUE MEDIA S.A.;
  2. przelew na rachunek bankowy Sklepu Internetowego: 41 1050 1201 1000 0092 5522 9859 ING Bank Śląski;
  3. płatność za pobraniem.
 2. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności przy opłaceniu jednego Zamówienia.
  3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności z tytułu anulowania złożonego Zamówienia, odstąpienia od umowy lub reklamacji, następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 3. W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane przez Sprzedającego. Nieuiszczenie płatności w ciągu wyznaczonego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

§ 7
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Aby zawrzeć Umowę wymagane jest złożenie przez Kupującego Zamówienia. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia informacji, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Kupującego. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 6. Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawianie w trakcie składania Zamówienia.
 7. Przedstawiona cena Produktu jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym.
 8. Składając Zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 9. Na sprzedane Produkty wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura bez VAT, o ile Zamawiający wyraził życzenie otrzymania faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy formularz Zamówienia został wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych. Odmowa realizacji Zamówienia następuje także, gdy Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów i kosztami ewentualnych usług dodatkowych wybranych przez Zamawiającego.
 12. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego w przypadku ich braku w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie, które zostaną mu zaproponowane w zamian.
 13. 13.  Przy dostawie Produktów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu.

§ 8
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Logowanie” lub w trakcie składania Zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Towar/Towary będące przedmiotem zamówienia
  2. dokonać zakupów bez konieczności logowania lub stworzyć konto w trakcie składania Zamówienia – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia;
  3. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane;
  4. zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia, wybrać metodę wysyłki oraz płatności za Zamówienie;
  5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;
  6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie przelewem bankowym lub za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem Serwisu BlueMedia, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Serwisu BlueMedia celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie.
 7. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub odbioru osobistego przez Kupującego w Turku, sklep PIMO ul. Kaliska 36. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki lub do odbioru osobistego.
 8. Czas realizacji Zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze.
 9. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za Zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę dostawy i płatności za pobraniem – w takiej sytuacji, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia złożenia Zamówienia.
 10. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego lub przekaże przesyłkę do punktu odbioru osobistego, znajdującego się w Turku, sklep PIMO ul. Kaliska 36.
 11. Czas dostawy zamówienia w przypadku jego wysyłki kurierem wynosi ok. 2 – 4 dni robocze i jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z pkt. 7 § 8. W przypadku odbioru osobistego, przesyłka dostarczana jest do punktu odbioru osobistego najpóźniej kolejnego dnia od realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może złożyć reklamację przesyłając ją drogą e-mailową na adres: kontakt@organicmania.pl, podając numer Zamówienia wraz z opisem wady Produktu i swojego żądania.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Kupujący zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymaną przesyłkę i żądać zwrotu należności lub może wymienić Produkt.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany lub reklamowany Produkt w ciągu
  14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a w przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na konto wskazane przez Kupującego.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu Cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 9. Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu (w szczególności wynikające z kolorów). Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą się różnić w zależności od partii towaru.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych bez uzgodnienia, za pobraniem.
 11. Opis sprzedawanych Produktów przygotowywany jest w oparciu o informacje dostarczone przez producentów lub importerów danych towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje, jeżeli zostały one podane zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta lub importera.

 

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia dostarczenia produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączona z innymi przedmiotami.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesyłając je drogą e-mailową na adres: kontakt@organicmania.pl
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane produkty tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.
 6. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Anna Leszczyńska ORGANICMANIA, Słodków 61, 62-700 Turek.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Konsument). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a w przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na konto wskazane przez Kupującego.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 11
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie ustawy
  z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).
 2. W razie nieuznania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Kupujący ma możliwość:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
   w Poznaniu, Marcinkowskiego 3, Poznań 60-967 z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”
  3. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać
  z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 4. O każdej zmianie regulaminu Sklep najpóźniej na 2 dni przed planowaną zmianą, poinformuje zarejestrowanych użytkowników Sklepu.
 5. W przypadku rozbieżnościami pomiędzy informacjami na stronie Sklepu
  a postanowieniami Regulaminu, za wiążące uważa się zapisy Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy kupna sprzedaży. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.
 8. Wszelkie materiały zamieszczane na stronach internetowych Sklepu pod adresem organicmania.pl, w tym znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w żaden sposób powielane ani rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Pn-Pt : 9:00 – 15:00
Sb-Nd : Nieczynne

Email

kontakt@organicmania.pl

Telefon

Tel: 507 152 342

Adres

ul. Dobrzecka 62b/13
62-800 Kalisz